CV

 

Home
CV
Interesse
Favoriet
Foto's
Vaagtaal
Contact
Archief

 

Curriculum vitae

[ > English text ]

Jan A. de Boer werd sterrenkunde amateur in zijn HBS-tijd en studeerde in 1971 af in de sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgde Kort Hoger Onderwijs Informatica bij de Open Universiteit. Was geregeld werkstudent voor operateurswerk voor de 25 m-radiotelescoop, Dwingeloo. Was betrokken bij radiosterrenkundig onderzoek met de Dwingeloo Telescoop en Westerbork Synthese Radiotelescoop, gaf het college Het Evoluerend Heelal voor alfa's en gamma's. Werkte bij de Rijksuniversiteit Groningen als beheerder van het Kapteyn Astronomisch Instituut en van de Subfaculteit Natuurkunde, en als stafmedewerker informatievoorziening van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Gepensioneerd. Ontving de Academieplaquette van de Rijksuniversiteit Groningen. Na pensioen vrijwilliger bij het Kapteyn Astronomisch Instituut voor inleidende cursussen sterrenkunde en voor de Blaauw sterrenwacht.
Sinds zijn studie actief in de popularisering van sterrenkunde. Geeft lessen sterrenkunde aan volwassenen en basisscholen. Adviserend lid redactie Zenit 1976-88. Nu secretaris van Stichting Koninklijk Eise Eisinga Planetarium (www.planetarium-friesland.nl).
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Erelid Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Erelid Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Planeto´de 12629 Jandeboer is naar hem genoemd.
Speelt viool sinds 1952, altviool sinds 1983, 1960-64 in RJO (is nu Jeugdorkest Nederland), 1977-nu in Symfonieorkest Scaramouche. Penningmeester en webmaster van Symfonieorkest Scaramouche.

English CV:

Jan A. de Boer became an amateur astronomer in his high school years and graduated in astronomy at the University of Groningen in 1971. Followed courses computer science at the Open University of the Netherlands. Was a regular work student for the operations of the 25 m radio telescope at Dwingeloo. Was involved in radio astronomical research with Dwingeloo Telescope and Westerbork Synthesis Radio Telescope, taught The Evolving Universe for non science majors. Worked at the University of Groningen as administrator of the Kapteyn Astronomical Institute and of the Subfaculty of Physics, and as management information specialist of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Retired. Was awarded the Academy Plaque of the University of Groningen. After retirement volunteer of the Kapteyn Astronomical Institute for introductory courses astronomy and for the Blaauw observatory.
Active in the outreach of astronomy since his academic study. Teaches classes astronomy for adults and elementary schools. Advisory member of the editors of Zenit 1976-88. Now secretary of the Royal Eise Eisinga Planetarium (www.planetarium-friesland.nl/engels.html).
Knight in the Order of Orange-Nassau. Honorary member Royal Netherlands Association for Meteorology and Astronomy. Honorary member Groningen Association for Meteorology and Astronomy. Minor planet (asteroid) 12629 Jandeboer is named after him.
Plays violin since 1952. viola since 1983, 1960-64 in RJO (is presently Jeugdorkest Nederland), 1977-now in Symfonieorkest Scaramouche. Treasurer and webmaster of the Symfonieorkest Scaramouche.

Home | CV | Interesse | Favoriet | Foto's | Contact | Archief